Jesteśmy stąd.

Nasze stowarzyszenie wygrało dotację w ramach programu Działaj Lokalnie IX na realizację projektu: „Jesteśmy stąd” w kwocie 5200,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.08.2015r. do 31.12.2015r. Działania projektowe są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy Leszczyny dotyczące kultywowania wiedzy i tradycji o regionie i dalszej dbałości o miejsca pamięci.

Zrealizujemy następujące działania:

 1. Spotkania z historią lokalną - trzy spotkania w czasie trwania projektu:
  • na żywo - na starym cmentarzu opowieść o historii cmentarza i ludziach - zaproszenie potomków niektórych osób, prelegenci (lokalni historycy)
  • historia Dzwonu Maria - droga do domu w Leszczynach - opowie K. Kluczniok bezpośrednio zajmujący się sprowadzeniem zrabowanego dzwonu z Niemiec
  • zameczek w Leszczynach - znane i nieznane fakty - opowie architekt twórca koncepcji restauracji zamku
  W ramach tych działań planujemy zakupić aparat fotograficzny , co pozwoli nam na dokumentowanie naszych działań i wykonanie wystawy z przebiegu projektu
 2. Spotkania na cmentarzu: prace porządkowe (renowacja grobów, koszenie trawy, grabienie liści itp.) - planujemy zakupić niezbędny sprzęt do prac porządkowych (podkaszarka oraz odkurzacz do liści ) - sprzęt ten wykorzystamy także na długo po zakończeniu projektu także do innych inicjatyw.
 3. Co najmniej dwa razy w miesiącu - integrowanie mieszkańców wokół dobra wspólnego oraz wykonanie tablicy przy wejściu na stary cmentarz: tablica umożliwi nam umieszczanie ogłoszeń o projekcie, pracach na cmentarzu oraz innych ogłoszeń związanych z tym zabytkiem
 4. Wydanie folderu: powrót dzwonu Maria do Leszczyn.

Już teraz zapraszamy chętnych mieszkańców, seniorów, młodzież do udziału w pracach porządkowych oraz w naszych spotkaniach. Bieżące informacje będą umieszczane na stronie www.dzwon.org.pl oraz na naszym profilu na facebooku.

Projekt „Jesteśmy stąd” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundusz Lokalny Ramża.