Historia i kultura najbliższa

Projekt: „Historia i kultura najbliższa” realizowany jest w okresie od 2016-05-02 do 2016-12-31. Skierowany jest on do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Główne cele projektu to:

  • pobudzenie mieszkańców Leszczyn do aktywności wokół budowania tożsamości lokalnej;
  • pobudzenie do poszanowania wśród mieszkańców wiedzy z zakresu historii lokalnej ( historia dzwonu Maria) poprzez organizację spotkania historycznego o tematyce ściśle związanej z lokalną historią;
  • poznanie dorobku artystycznego i literackiego Juliusza Rogera, kultywowanie tradycji śpiewaczych na Śląsku poprzez koncert muzyki pieśni śląskich i wykład o J. Rogerze;
  • poznawanie zabytków naszej gminy; odkrywanie na nowo historii – poprzez zwiedzanie kościołów wBełku i Palowicach, zabytkowej gichty w Palowicach oraz Izby Tradycji w Czerwionce;
  • integracja mieszkańców wokół dobra wspólnego jakim są zabytki kultury materialnej i niematerialnej.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

  1. Organizacja koncertu zespołu Grzegorz Płonka Trio; tematyka ; Juliusz Roger – pieśni i wiersze śląskie. W trakcie koncertu adresaci poznają autentyczne śląskie pieśni ,wysłuchają twórczości poetyckiej oraz nauczą się jednej z pieśni (otrzymają nuty i słowa). Koncert przewidujemy dla 50- 100 osób (seniorzy, młodzież).
  2. Organizacja zwiedzania zabytków architektury sakralnej i industrialnej; kościół w Palowicach i Bełku, Gichta w Palowicach, familoki oraz Izba Tradycji Kopalni Dębieńsko. W trakcie wyjazdu dla 40 uczestników lokalni pasjonaci przybliżą nam historię w/w miejsc. Zwiedzanie zakończymy spotkaniem integrującym połączonym z grilem i krótkim quizem.
  3. Powrót Dzwonu Maria do Leszczyn - znane i nieznane fakty przedstawiające pokonywanie barier, trudności, biurokracji związanej z odzyskaniem Dzwonu. Te zagadnienia przybliżymy mieszkańcom w czasie spotkania z mieszkańcami (ok. 40 osób) historii Dzwonu i jego długiej drogi do domu.
  4. Przygotowanie i wydanie folderu dotyczącego historii Dzwonu Maria który przekażemy mieszkańcom jako trwały rezultat projektu.